Over Ons

Waar staat Lilith Collectief voor?

Lilith Collectief is een organisatie die zich actief bezighoudt met feminisme. Thema’s zoals seksisme en gendergelijkheid staan daarin centraal. Dit doen we overigens vanuit een intersectioneel perspectief – genderongelijkheid wordt immers versterkt en gaat gepaard met andere sociale thema’s en problematieken zoals racisme, armoede, homofobie, transfobie, etc.

Het doel van de organisatie is om samen na te denken en te werken rond feministische thema’s en debatten vanuit verschillende perspectieven. Zo kan iedereen die geïnteresseerd is bijleren, zich verdiepen in deze maatschappelijke thema’s, hun eigen wereldbeeld in vraag stellen en vrienden ontmoeten met gelijkaardige interesses.

Concreet vertaalt zich dit naar zowel studie- als cultuurgerelateerde evenementen. Zo worden er per semester drie lezingen van interessante gastsprekers georganiseerd, hebben we een kleine boekenclub waar we twee boeken per semester bij bespreken en filmscreenings, in samenwerking met Cinema Klappei.

Lilith Collectief is vooral gericht op studenten uit Antwerpen. Het grootste deel van onze activiteiten zullen daarom ook in Antwerpen georganiseerd worden. Mensen van buitenaf zijn echter ook meer dan welkom.

If we aren’t intersectional, some of us, the most vulnerable, are going to fall through the cracks.  

-Kimberlé Williams Crenshaw 

Hoe definiëren wij ‘feminisme’?

Van Dale definieert feminisme als ‘het streven naar gelijke rechten voor vrouwen en mannen‘. Hoe dit voor iedereen invulling krijgt is uiteraard afhankelijk van persoon tot persoon. Zo zijn de standpunten uit de eerste feministische golf niet noodzakelijk dezelfde als die van het hedendaagse feminisme, wat overigens ook niet als één homogene stroming gezien kan worden.

Wij zijn er als organisatie niet om te zeggen wat ‘de juiste’ of ‘de foute’ manier is om feminist te zijn. We zijn er om bestaande structuren in vraag te stellen en om feministische thema’s bespreekbaar te maken voor iedereen in een veilige omgeving.

Wie is welkom bij het collectief?

Hoewel het tijdens onze evenementen vaak zal gaan over genderongelijkheid, wat zich dan ook vertaalt naar vrouwenrechten, zijn we geen organisatie die zich alleen openstelt voor vrouwen. Zaken zoals genderpatronen kunnen immers negatieve effecten hebben op alle leden van de samenleving, ongeacht hun gender of geslacht.

Iedereen die het dus graag heeft over feministische onderwerpen, die dit op een respectvolle manier kan doen – zodat het een veilige omgeving blijft voor iedereen – is welkom. In het streven naar gendergelijkheid, zijn we immers samen sterker.

I am not free while any woman is unfree, even when her shackles are very different from my own. 

-Audre Lorde

Waarom ‘Lilith’?

Er zijn verschillende theorieën over de exacte oorsprong van Lilith, aangezien er in verschillende bronnen varianten terug te vinden zijn op haar naam. De eerste vermelding die we kennen, komt uit een Sumerische lijst met stormdemonen ca. 3000 v.C. onder de naam ‘Lilitu’. Sindsdien is Lilith gerecupereerd en vermeld in allerlei andere teksten en religies. Zo wordt ze volgens Joodse folklore omschreven als de eerste vrouw van Adam, die niet wilde gehoorzamen.

We hebben onze naam echter niet gekozen als een verwijzing naar (Bijbelse) mythologie, maar naar de feministische connotatie die Lilith de voorbije jaren gekregen heeft. Binnen een feministische context zou je kunnen zeggen dat Lilith de eerste feministe was. Voor die interpretatie van Lilith hebben we dan ook gekozen, en daarom heet onze organisatie ‘Lilith Collectief’.